รางวัลและเกียรติประวัติ

ระบบคุณภาพ

Certificate of ISO 9001-2015 (04816-TEL09U) Teloneer Company Limited

ISO 9001 : 2015
Quality Management System

RoyalCert International Registrars

Scope : Service of Design Maintenance of Telecommunications Networks

Certification No                                        : 04816/TEL09U
Inltial Certification Date                     : 15.10.2018
Recertification Date                                : 05.11.2021
Issue Date                                                       : 23.10.2023
Expiration Date                                           : 14.10.2024
Revision Date / No                                      : 23.10.2023/05

ISO 45001 : 2018
Occupational Health & Safety Management System

Certification Partner Global (CPG)

SCOPE : TELECOM ENGINEERING SERVICE PROVIDER

Registration Number                               : OHS/R66/0198
Original 45001 Registration Date      : 25.07.2019
Current Registration Date                   : 25.07.2019
Recertification Date                                 : 14.07.2022
Expiry Date                                                     : 14.07.2025

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

โครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ ๒

บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                 : ขอมอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า
บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด                                      : มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ประเภทของโครงการ                                         : โครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ ๒
มอบให้ ณ วันที่                                                    : ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

โครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ ๓

บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                 : ขอมอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า
บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด                                      : มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ประเภทของโครงการ                                         : โครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ ๓
มอบให้ ณ วันที่                                                    : ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

เลขที่ TEL3/2565/008
บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

วันที่ 18 เมษายน 2566

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

เลขที่ TEL1/2566/014
บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด

รางวัล

Nokia Supplier Award

Nokia Supplier Award

Collaborative Champion 2022

Supplier Awards Presented

NOKIA

Supplier Awards Presented To TELONEER CO., LTD
Collaborative Champion Both Regions 2022

Huawei Thailand Supplier

Huawei Thailand Supplier

Huawei Thailand Supplier
Convention Year 2022
Thailand Excellent Quality Award

ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน

วันที่ 15 กันยายน 2561

ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน

เพื่อขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน
(งานเลี้ยงใหญ่ 3 พระจอมฯ ประจำปี 2561)

Nokia & Teloneer 2017

10 February 2017

Nokia & Teloneer 2017

NOKIA WINNER “SYNERGY CALLING! 1+1 = 3”

ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน

วันที่ 14 กันยายน 2559

ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน

เพื่อขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน
(งานเลี้ยงใหญ่ 3 พระจอมฯ ประจำปี 2559)