WE’RE TELONEER

เราคือ เทโลเนียร์

เกี่ยวกับเรา

ดำเนินธุรกิจรับเหมา ออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ บริษัทร่วมมือกับเจ้าของผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก เช่น Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco เป็นต้น บริษัทของเราเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขยายเครือข่ายสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักของประเทศ เช่น NT, AIS, ทรู ดีแทค โดยทีมวิศวกรมากว่า 20 ปี ทั้งไทยและต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจของเรา

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่นแบบไร้พรมแดน ครอบคลุมด้านโทรคมนาคม ไอโอที และไอซีที

พันธกิจ

ลูกค้าของเรา