บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด

บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด ให้บริการ รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง และ วางระบบโทรคมนาคม ให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหลักของประเทศ
โดยร่วมมือกับบริษัทผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนและขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศให้ก้าวหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง โดยบุคคลากร มีประสบการณ์ และมีความผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี

  ABOUT TELONEER

เกี่ยวกับ เทโลเนียร์

เทโลเนียร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร เราให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง บริหารจัดการโครงการ ระบบโทรคมนาคม โครงข่าย 2G 3G 4G 5G และ ระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยทีมงานมืออาชีพ และ ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหลักของประเทศ

บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด เริ่มประกอบกิจการในธุระกิจโทรคมนาคม
ตั้งแต่ ปี 2556

  we’re TELONEER

เทโลเนียร์ เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ เราช่วยให้คุณเพิ่มผลผลิตและประสบความสำเร็จ
ในโลกของธุรกิจที่ท้าทายมากขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอโซลูชันทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม
โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ เพิ่มความพึงพอใจ และมอบความได้เปรียบในการแข่งขัน
ให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง บริษัทยังให้บริการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบโซลูชั่น แอพพลิเคชั่น
แบบครบวงจรสำหรับโครงการโทรคมนาคมขนาดกลางและขนาดใหญ่ การสนับสนุนก่อนการขาย
การบำรุงรักษา การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษา

ธุรกิจของเรา