งานจัดหาผู้เชี่ยวชาญ (Outsourcing)

งานจัดหาผู้เชี่ยวชาญ (Outsourcing) สำหรับงานกำหนดค่าของเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่(OSS Configuration and OMC)