งานเปลี่ยน/ติดตั้ง อุปกรณ์สำรองกำลังไฟฟ้าชนิดลิเธียม (Lithium Battery)

งานเปลี่ยน/ติดตั้ง อุปกรณ์สำรองกำลังไฟฟ้าชนิดลิเธียม(Lithium Battery) องโครงข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 17,000+ สถานี