บริการของเรา

Technow Co., Ltd.

คิดค้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต พัฒนาโซลูชั่น
ด้านซอฟท์แวร์ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก

TECHNOW CO., LTD.

  คิดค้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง (IOT)
ที่เกี่ยวกับการควบความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงาน เช่น iGate
ระบบไม้กั้นอัจฉริยะ, iRis ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น

  การพัฒนาโซลูชั่นด้านซอฟท์แวร์ (Software Development)
ณ ปัจจุบัน บริษัทได้สร้าง Platform ในการส่ง sms คราวละมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น

  ระบบวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก (Data Analytic)
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการวางนโยบายต่างๆขององค์กร

ผลงานของเรา

รับเหมา ออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา โดยผู้เชี่ยวชาญ

ดูผลงานเพิ่มเติม