เพราะเราเชื่อว่า “พนักงาน”

คือสิ่งที่ทำให้องค์กรดีที่สุด

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Financial Officer

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปีในสายงานด้านบัญชีและการเงิน
 • มี CPD License เซ็นผู้ทำบัญชีได้
 • สามารถใช้ Google Doc, Sheet ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Flow Account ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง

ขอบเขตงาน

 • ดูแลและดำเนินการออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมบัญชี
 • ดูแลการเบิกจ่ายต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • รับวางบิลและดูแลการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด
 • รักษาเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย
 • จัดทำงบการเงินของบริษัท
สมัครงาน

Programmer

คุณสมบัติ

 • มีทักษะ หรืออยากพัฒนาด้าน .NET Web APIs,C#,.NET Core, และ RESTful API (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ชอบการเขียนโปรแกรม ชอบการแก้ไขปัญหา ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี เพราะจะต้องสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ของทางลูกค้า และ Partner
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน และการฟังที่ดี (เพราะโปรแกรมที่เราใช้เป็นภาษาอังกฤษ)
 • มีประสบการณ์ในการเชื่อมต่อกับระบบ E-Commerce หรือ ERP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตงาน

 • เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ดูแลด้านการพัฒนาโปรแกรมตาม Specification (หรือดีกว่าที่ Spec กำหนดมาก็ได้)
 • ทดสอบโปรแกรม Unit Testing ตาม Specification เพื่อลดการเกิดปัญหา
 • ดูแล และให้ข้อมูลด้าน Spec เรื่องการเชื่อมต่อ API กับระบบกับลูกค้า และ Partner
 • เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการทำ Code Review และช่วยกันพัฒนาความรู้ร่วมกับทีม
 • ทำความเข้าใจสิ่งที่กำลังจะต้องพัฒนา และดูว่าจะทำอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิม
สมัครงาน