ลูกค้าของเรา

Huawei

TELONEER ให้บริการครบวงจร อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับสถานีฐานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ รวมถึงระบบเครื่อขายสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งแบบสายและไร้สายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไป หรือ กลุ่มลูกค้าองค์กร ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ และ ประสบการณ์

Nokia

TELONEER ให้บริการครบวงจร อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ให้กับสถานีฐานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ รวมถึงระบบเครื่อขายสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งแบบสายและไร้สายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไป หรือ กลุ่มลูกค้าองค์กร ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ และ ประสบการณ์

AIS

TELONEER ให้บริการครบวงจร อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับสถานีฐานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ รวมถึงระบบเครื่อขายสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งแบบสายและไร้สายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไป หรือ กลุ่มลูกค้าองค์กร ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ และ ประสบการณ์

ZTE

TELONEER ให้บริการครบวงจร อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ให้กับสถานีฐานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ และ ประสบการณ์

NT

TELONEER ให้บริการครบวงจร อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ให้กับสถานีฐานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ และ ประสบการณ์

SKY ICT

TELONEER ให้บริการครบวงจร อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ให้กับสถานีฐานของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation) ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ และ ประสบการณ์

Ericsson

TELONEER ให้บริการครบวงจร อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ให้กับสถานีฐานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ และ ประสบการณ์

DTAC

TELONEER ให้บริการครบวงจร อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับสถานีฐานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ และ ประสบการณ์

TRUE

TELONEER ให้บริการครบวงจร อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ให้กับสถานีฐานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ และ ประสบการณ์