เกี่ยวกับ เทโลเนียร์ 1

เทโลเนียร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร เราให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง บริหารจัดการโครงการ ระบบโทรคมนาคม โครงข่าย 2G 3G 4G 5G และ ระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยทีมงานมืออาชีพ และ ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหลักของประเทศ